Podielové fondy

Kontaktujte nás

Pomôžeme Vám vo všetkom, čo potrebujete. Zavolajte nám na toto číslo.

Podielové fondy

Podielové fondy sú určené pre širokú škálu investorov s rôznymi očakávaniami výnosov a toleranciou rizika.

Veľkou výhodou investovania do podielových fondov je možnosť zapojenia sa pre tých investorov, ktorí disponujú nižšími čiastkami, nemajú čas na to, aby si aktívne spravovali svoje investície, alebo si na samostatné investovanie netrúfajú. Fondy poskytujú investorom rozloženie rizika, čo je jedna z ďalších výhod investovania do podielových fondov.

Správcom podielového fondu by mala byť veľká medzinárodná spoločnosť, ktorá má skúsenosti so správou investícií a prezentuje to aj výnosnosťou spravovaných fondov. V našej ponuke nájdete viac ako tisíc podielových fondov od tridsiatich najprestížnejších svetových správcov ako Aberdeen, Fidelity, Franklin Tampleton Investments , Pioneer Investments, Amundi a iný.

Na základe Vašich preferencií, očakávania výnosov a toleranciou k riziku Vám zostavíme investíciu šitú na mieru. Výber samotného fondu závisí od výberu aktív, do ktorých preferujete investovať. V portfóliu môžu byť dlhové cenné papiere alebo akcie.

Investovanie do podielových fondov je možné:
pravidelnou investíciou, ktorou klient vytvára svoj majetok
jednorazovou investíciou, ktorou klient investuje ľubovoľnú čiastku do svojho portfólia podielových fondov

Výška investície:
Pri pravidelnom mesačnom investovaní od 50 EUR, Pri jednorázovej investícií od 1 000 EUR

Časový horizont:
od jedného roka

Výnos:
od 5 % do 25 %

Vyplácanie výnosu:
Výnos je možné vplácať kedykoľvek

Typ investora:
konzervatívny investor

Hodnotenie

    • Výhody:

potenciál vysokého výnosu aj nad rámec pôvodného odhadu
diverzifikácia – rozloženie rizika
dostupnosť peňazí, neviazanosť investície
riadenie investície odborníkmi
jednoduché použitie – prostredníctvom správcu fondu
transparentnosť – aktuálnu cenu podielu si investor môže denne sledovať
nákladová efektívnosť
daňové výhody

    • Nevýhody:

 výnos je spravidla len odhadovaný

Investičná kalkulačka


Vypočítajte si pomocou investičnej kalkulačky, akú predpokladanú hodnotu by ste mohli dosiahnúť
investovaním do niektorého z ponúkaných fondov. Zadajte výšku investície a počet rokov.

Investovaná suma:


Počet rokov:

výber fondu:
investovaná suma:

počet rokov:

výsledná suma:

výsledný výnos:
Názov fondu:
webová adresa fondu:
Typ:
Kategória:
ISIN:
Správca:
Mena:
Minimálna investícia - investičný účet:
Maximálny vstupný poplatok:
Úroková sadzba:

Radi Vám zodpovieme Vaše konkrétne otázky telefonicky alebo mailom tu .