Privátne dôchodkové zabezpečenie

Privátne dôchodkové zabezpečenie

Spoločnosť Consortium s.r.o. sa špecializuje na investičné portfólia so silnou orientáciou na dôchodkové zabezpečenie. Ťažíme z 20-ročných skúseností našich manažérov, ktorí  dlhé roky pracovali s produktmi dôchodkového zabezpečenia a dospeli k záveru, že najlepšou cestou je priame investovanie do fondov.

Kontaktujte nás

Pomôžeme Vám vo všetkom, čo potrebujete. Zavolajte nám na toto číslo.

Ponúkame riešenie:


Privátne Dôchodkové Zabezpečenie
je výhodnou alternatívou Doplnkového Dôchodkového Sporenia.
Pri PDZ ide o priame investovanie do fondov, mimo dôchodkovej regulácie štátom. Na tento typ investície nie sú úľavy z odvodu do Sociálnej poisťovne, avšak investované peniaze sa zhodnocujú priemerne na úrovni 6-11% p.a

  • Výhody pre firmu:

personálna stabilizácia kľúčových zamestnancov
motivácia zamestnancov za splnenie výkonnostných podmienok
pomer príspevku zamestnanca a zamestnávateľa si môžete
  určiť dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom
minimálna výška príspevku začína už od 11,- Eur
rôzne variácie úhrady príspevku: pravidelne, nepravidelne alebo
jednorazovo napr. ako 13. plat a pod

  • Výhody pre zamestnancov:

príspevok od zamestnávateľa tvorí okamžitý investičný zisk
investícia nie je priebežne zdaňovaná, preto sa môže celý výnos z investície ďalej reinvestovať
zamestnanec si otvára svoj osobný dôchodkový účet, ktorý môže využívať až do smrti
počas celej doby sporenia je účet maximálne flexibilný
zamestnanec si môže kedykoľvek meniť výšku vkladu, môže v prípade problémov prerušiť platenie
na požiadanie je mu vyplácaná renta podľa dohody medzi majiteľom účtu a obchodníkom s cennými papiermi
zostatok na účte je v plnej výške počas celej doby dedičný

  • Porovnanie PDZ a DDS:
PZD DDS
Dozor NBS
Vek vybraných fondov 64-91 r. max 14 r.
Objem spravovanch peňazí 2000 MLD 1,9 MLD
Počet fondov na výber 1200 10
Regulácia spôsobu investovania
Priemerný výnos fodnov určených na dôchodkové sporenie viac ako 6% menej ako 2%
Možnosť dedenia účtu obmedzené
Účet vedený na meno klienta
Obmedzenia na sporenie
Obmedzenie na výber peňazí
Zhodnocovanie počas obdobia výberu
Stanovený dôchodkový vek
Oddelený majetok klienta od majetku správcovskej spoločnosti
    • Porovnanie oboch alternatív v číslach:

Tabuľku si stiahnite v PDF súbore TU.

Objednajte si odber Newslettera. Budete tak pravidelne informovaný o aktuálnej situácii na finančných trhoch, nových projektoch, produktoch a zároveň radách a typoch ako investovať na finančných trhoch, ale aj zaujímavostí zo sveta financií.

Radi Vám zodpovieme Vaše konkrétne otázky telefonicky alebo mailom tu .