Licencia a dohľad

Kontaktujte nás

Pomôžeme Vám vo všetkom, čo potrebujete. Zavolajte nám na toto číslo.

LICENCIA A DOHĽAD

Spoločnosť Consortium s. r. o. so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 7120/B ( ďalej len „spoločnosť „). Pôsobí ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie na základe povolenia udeleného Národnou Bankou Slovenska pod číslom rozhodnutia ODT – 2177/2013. Číslo spoločnosti v Národnej Banke Slovenska : 169653.

Web: www.consortium.sk

Email: info@consortium.sk

Upozornenie na riziká

Spoločnosť Consortium s.r.o. negarantuje ani nezaručuje budúci výnos. Nákup cenných papierov a uskutočnenie investícií zahŕňa finančné riziká, môže prísť k celkovej strate investícií. Hodnota ponúkaných cenných papierov sa môže znížiť. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Investície sú preto vhodné iba pre investorov, ktorí dokážu pochopiť a posúdiť riziká spojené s ich investíciami.

Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Consortium s. r. o. so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 7120/B ( ďalej len „spoločnosť „)., nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v uverejňovaných materiáloch. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou. Informačné materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k celkovým finančným stratám. Investície sú preto vhodné iba pre investorov, ktorí dokážu pochopiť a posúdiť riziká spojené s ich investíciami. Všetky informácie uverejňované spoločnosťou majú informatívny charakter a nesmú sa považovať za odporúčanie k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Dokumenty nie su investičným odporúčaním ani doporučením k obchodovaniu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Zákon č.186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Zákon č.566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách

Činnosti NBS (Národná Banka Slovenska)

Smernica MIFID

Pravidlá o činnosti

Naše doterajšie úspechy to len potvrdzujú. Referencie od našich spokojných klientov si môžete pozrieť tu .
Viac informácií o našich službách nájdete tu .

Objednajte si odber Newslettera. Budete tak pravidelne informovaný o aktuálnej situácii na finančných trhoch, nových projektoch, produktoch a zároveň radách a typoch ako investovať na finančných trhoch, ale aj zaujímavostí zo sveta financií.